service

Europese Aanbeveling (95/216/EG)

Naar aanleiding van een Europees onderzoek naar incidenten met liften, heeft de Europese Commissie een lijst met aanbevelingen (95/216/EG) uitgevaardigd, met daarin een tiental richtlijnen teneinde de algemene veiligheid in en om liften te verbeteren.

  • De liftkooi van een toegangsafsluiting (deuren of lichtscherm) en een standaanwijzing voorzien
  • De ophangkabels van de liftkooi controleren en eventueel vervangen
  • De bediening van het stopmechanisme wijzigen om het afremmen geleidelijk te laten verlopen en te bereiken dat de cabine precies op het juiste punt tot stilstand komt.
  • De bedieningsknoppen, zowel in de lift als op elke verdieping, geschikt maken voor gebruik door gehandicapten (zonder begeleider)
  • Detectoren aanbrengen op automatische deuren, zodat mensen en dieren niet bekneld kunnen raken.
  • Een vanginrichting aanbrengen als de snelheid van de kooi groter is dan 0,6 m/s
  • De alarmsystemen zodanig wijzigen dat er een permanente verbinding tot stand wordt gebracht met een hulpdienst die zo nodig snel kan ingrijpen
  • Asbesthoudende remvoeringen vervangen
  • Een inrichting monteren waarmee ongecontroleerde opwaartse bewegingen van de liftkooi worden verhinderd
  • De kooi van een noodverlichting voorzien (deze noodverlichting moet voldoende zijn om de spreekluisterverbinding te kunnen bedienen en tenminste één uur kunnen branden)

Vrijblijvend, of toch niet ?

Hoewel het een aanbeveling betreft, is deze niet zo vrijblijvend als het lijkt. Een kleine uitleg om dit te verduidelijken is hier op zijn plaats.

Gebouwen en de installaties die zich daarin bevinden (dus ook liften) moeten voldoen aan de Nederlandse Wetten en Besluiten. Daarnaast moet er sprake zijn van ‘goed huisvaderschap’, zoals dat in juridische termen heet.
Dit houdt o.a. in dat de eigenaar moet zorgen dat het veiligheidsniveau van het gebouw en de installaties minimaal overeenkomt met het algemeen heersende veiligheidsniveau. En juist in dit laatste stukje zit de kneep.
Doordat de laatste jaren binnen de liftbranche steeds meer aandacht aan de Europese Aanbevelingen wordt besteed, voldoet een steeds groter percentage van de liftinstallaties aan die aanbeveling. Bij een aansprakelijkheidsstelling i.v.m. bijvoorbeeld een liftongeval kan dus binnenkort worden gesteld dat een liftinstallatie die niet voldoet aan de Europese Aanbeveling niet in overeenstemming is met het algemeen geldende veiligheidsniveau – en er dus geen sprake is van ‘goed huisvaderschap’.

Het mag duidelijk zijn, dat u er, als lifteigenaar, wel degelijk verstandig aan doet om aandacht te besteden aan de Europese Aanbeveling. Wij helpen u graag bij het inventariseren van de aandachtspunten m.b.t. deze aanbeveling.

Offerte aanvragen
Lift storing melden

Van Noort Liften B.V.
KvK 53429311

Laan van Waalhaven 114
2497 GP Den Haag

T 070 – 211 7762
F 070 – 737 0668

I www.vannoortliften.nl
E info@vannoortliften.nl

IBAN NL15ABNA0831311533
BTW  
NL850876758B01

Van Noort Liften B.V.
Laan van Waalhaven 114
2497 GP Den Haag

T 070 – 211 7762
F 070 – 737 0668

I www.vannoortliften.nl
E info@vannoortliften.nl

IBAN NL15ABNA0831311533
BTW  
NL850876758B01
KvK 53429311

metaaluni
nlb
vca1